Een abonnement is een maand voor de einddatum opzegbaar. Het abonnement is telefonisch of schriftelijk opzegbaar.

Schriftelijk u telefoon abonnement opzeggen?

Hieronder staat een voorbeeldbrief en wat u nodig heeft voor het opzeggen van een telefoon of sim only abonnement.

  • Kopie legitimatie
  • 06-nummer in de opzegbrief vermelden
  • Zet al uw gegevens in de brief zoals naam en adres gegevens

Voorbeeldbrief opzeggen mobiel abonnement

Bedrijf (Telecom Provider)
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Plaats, datum 2017

Betreft: opzeggen ‘Abonnement met 06-nummer’

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zeg ik mijn abonnement per de einddatum van het contract op.

De gegevens zijn:

Naam: Dhr.VoornaamAchternaam
Mobiel nummer:
Adres: Straat en Huisnummer
Postcode + plaats: Postcode en Plaats
Emailadres: Uw emailadres

Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beeindigiging van mijn abonnement, omdat mijn contract anders bepaalt, dan verzoek ik u mij gemotiveerd de juiste datum van beeindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beeindiging. De door mij aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar Email of per post.

Met vriendelijke groet,

Voor en Achternaam